Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Hoek van de straten Destouvelles 35-37 en Gaucheret 197-199
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Hoek van de straten Destouvelles 35-37 en Gaucheret 197-199

Hoek van de straten Destouvelles 35-37 en Gaucheret 197-199

1 forfait wijkgezondheidscentrum dat verschillende artsen, een kine, een verpleegster... samenbrengt. Eens ingeschreven betaalt de patiënt niets meer, alle zorgen worden gedekt door het ziekenfonds.

1 zuigelingenraadpleging ONE

2 sociale woningen