Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Huisvesting en infrastructuren

Het betreft de verwezenlijking van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en gemiddelde inkomens met naleving van de criteria van de ecoconstructies: passief voor nieuwe gebouwen en lage energie voor de renovaties.

Daarenboven worden ook nieuwe buurtinfrastructuren, onafhankelijke of gekoppeld aan huisvesting, gecreëerd: een nieuwe buurtzaal, een kinderkribbe, een sportzaal, een medisch huis met forfaitair betalingssysteem en een lokaal voor de gemeentelijke straatvegers,…

Hoek van de straten Destouvelles 35-37 en Gaucheret 197-199

Hoek van de straten Destouvelles 35-37 en Gaucheret 197-199 Lees meer

Jolly-Gaucheret

Jolly-Gaucheret Lees meer

Jollystraat 164

Jollystraat 164 Lees meer

Jollystraat 170-172

Jollystraat 170-172 Lees meer