Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING

DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING

© Schaerbeek 1030 Schaarbeek

VASTSTELLING
Het gemiddeld belastbaar inkomen ligt laag en de gezondheidswerkers getuigen over de problemen veroorzaakt door een onevenwichtige voeding. Nochtans zijn er meerdere actoren betrokken bij de voeding zoals de schoolkantines. Daarenboven kennen wij een rijke interculturele keuken die moet gewaardeerd worden.

DOELSTELLINGEN
• Gezonde, lokale, weinig bewerkte en seizoengerichte voeding bevorderen die voor iedereen toegankelijk is;
• de ontwikkeling van duurzame professionele distributiekanalen bevorderen via socioprofessionele inschakeling en de ontwikkeling van nieuwe voedingsbronnen;
• samenwerkingen tussen duurzame voedingsactoren en de scholen aanmoedigen
• De gezondheid en het welzijn van de bewoners verbeteren.

HET PROJECT
Dit transversaal project beoogt van jongs af aan te sensibiliseren voor duurzame voeding en de basisscholen zullen bevoorrechte partners zijn om de gezinnen, via de kinderen, aan te moedigen om een gezonde voeding aan te nemen: kantine, tussendoortje, brooddoos.
Men dient ook aan de jongeren van het middelbaar en hoger onderwijs een gezonde voeding voor te stellen aan een betaalbare prijs en alle bewoners te betrekken via een straatbanket, een collectieve moestuin, een kookworkshop, … Dit wil zeggen, een pedagogische, participatief project dat ook inzet op de opleiding voor jobs op het domein van de HoReCa.

PROJECTOPROEP
Dien uw project in tot 14.02.2022

Projectoproep "Duurzame voeding en socioprofessionele inschakeling" (1.5 MB)
Kandidatuurdossier 2021 (1019.5 kB)
PRAKTISCHE GIDS VOOR ACTIES: TER BEVORDERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE HERWAARDERING EN TER ONDERSTEUNING VAN PARTICIPATIEVE ACTIVITEITEN (cf ORU art.21, 5° en 6°) (389.9 kB)