Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING

DUURZAME VOEDING EN SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING

Het gemiddeld belastbaar inkomen ligt laag en de gezondheidswerkers getuigen over de problemen veroorzaakt door een onevenwichtige voeding. Nochtans werken meerdere actoren aan duurzame voeding, onder andere de schoolkantines. Daarenboven bestaat er een rijke interculturele keuken in de wijk.

DOELSTELLINGEN
• Gezonde, lokale, weinig bewerkte en seizoengebonden voeding bevorderen die voor iedereen toegankelijk is
• Ondersteunen van de ontwikkeling van duurzame professionele voedingsketens via socioprofessionele inschakeling en de ontwikkeling van nieuwe hulpcentra
• Aanmoedigen van samenwerkingen tussen duurzame voedingsactoren en de scholen
• Verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

HET PROJECT
Spijtig genoeg heeft geen enkele organisatie of structuur een project ingediend. Het team van het wijkcontract blijft wel de activiteiten rond duurzame voeding in de wijk opvolgen