Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche DIGITALE KLOOF
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

DIGITALE KLOOF

DIGITALE KLOOF

VASTSTELLING
Talrijke openbare en privé organismen hebben hun diensten gedematerialiseerd om aan de burgers actiemogelijkheden te geven. Deze stappen lijken ingewikkeld voor een groot deel van de bevolking van de wijk. De digitale kloof is een multifactorieel probleem dat voor elke leeftijdsgroep kan geïdentificeerd worden.

DOELSTELLINGEN
De digitale kloof verminderen: de reële behoeften beoordelen, de plaatsen die voorzien zijn van kwalitatief materiaal, promoten en toegankelijk maken, het lokale verenigings- en schoolnetwerk opleiden.

HET PROJECT
Het betreft zowel het begeleiden van de ouders bij de verschillende stappen verbonden met het schoolmilieu, als het opvoeden van de jongeren inzake de werking van de TIC om deze beter te begrijpen.

De projectoproep is gesloten.
De projecten bevinden zich in de goedkeuringsfase door de verschillende bevoegde instanties.