Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche DIGITALE KLOOF
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

DIGITALE KLOOF

Talrijke openbare instellingen en organisaties zijn enkel nog digitaal te contacteren. Een groot deel van de wijkbewoners verliest daardoor toegang tot sociale diensten omdat ze niet kunnen lezen, schrijven, met de computer kunnen werken of geen computer hebben. De digitale kloof is een probleem voor elke leeftijdsgroep.

OPENBARE COMPUTERRUIMTE BRABANT
Dit mobiele computerpunt gaat naar verschillende verenigingen en cafés in de wijk met gratis permanenties om de computer te leren te gebruiken. Zij organiseren ook collectieve workshops.

Contact
Services Sociaux des Quartiers-Wijkmaatschappelijk Werk 1030
Poststraat 156 - 1030 Schaarbeek
T 0471 983 096 - paul@ssq-wmw.be

DWC Kleine heuvel - OCR Brabant © SSQ-WMW 1030 (2.7 MB)