Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche Bewegwijzering in de wijk
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Bewegwijzering in de wijk

Bewegwijzering in de wijk

Deze wijk brengt talrijke partnerverenigingen en scholen samen en geniet ook van een park binnen een huizenblok, het Koningin-Groenpark, dit alles weinig zichtbaar vanaf de openbare ruimte.
Daarenboven krijgen de residentiële straten die loodrecht staan op de Brabant- en Aarschotstraat, te maken met enorme overlast op het vlak van netheid en lawaai.

HET PROJECT
Een betere kennis verwerven van de diverse voorzieningen in de wijk, een gemeenschappelijke visuele identiteit ontwikkelen, het imago van de wijk versterken en de passerende personen eraan herinneren dat dit een residentiële wijk is.

Contact
RenovaS
Lehonplein 9 - 1030 Schae/arbeek
T 02 790 24 93 - aleflere@renovas.be