Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Inrichting openbare ruimte fleche POSTSTRAAT
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

POSTSTRAAT

POSTSTRAAT

VASTSTELLING
Deze smalle zacht hellende eenrichtingsstraat dient, net als de Groenstraat, als een verbindingsweg tussen de wijken, meer bepaald voor de fietsen en voetgangers. Zij is overbelast door de auto wat verkeersonveiligheid veroorzaakt en weinig plaats laat voor de actieve verplaatsingswijzen, voor bomen, … Daarenboven zijn de ingangen van verenigingen zoals de SSQ1030, het medisch huis Cassiopée, de school FAC slecht zichtbaar en zelfs gevaarlijk.

DOELSTELLINGEN
Het landschap hertekenen via het planten van bomen, het demineraliseren van de bodem, het creëren van nieuwe koelte-eilanden, de beplanting, het beveiligen van de straat en deze gebruiksvriendelijker maken – vooral rond de ingangen van de scholen en verenigingen - vertragen van de auto’s, het bevorderen van een actieve mobiliteit door het aanmoedigen van nieuw gedrag, nieuwe gebruiken en het benadrukken van het erfgoed …

HET PROJECT
Een multidisciplinaire ploeg zal worden aangeduid om samen met de bewoners en de wijk te brainstormen over deze toekomstige inrichtingen.

  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • © RenovaS
  • Séverin Malaud © urban.brussels