Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Onthaal fleche Onthaal
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Onthaal

Het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel (2021-2026), 13de contract uitgevoerd op het Schaarbeekse grondgebied, ging van start in 2020 en eindigt eind 2026. De perimeter strekt zich uit van:
- de Koninklijke Sint-Mariastraat tot de Brabantstraat, langs de Gallaitstraat,
- de Hulpstraat tot aan de Brabantstraat.
Het betreft een residentiële wijk met sterk hellende straten en naast een sterk gemengde wijk: woningen, handelszaken, diensten, …

Het definitieve programma van het duurzaam wijkcontract omvat:

 • de renovatie van gebouwen (woningen, crèche, enz.),
 • de herinrichting van de openbare ruimte,
 • socio-economische projecten.

En dat alles met participatie!

 • De algemene wijkvergaderingen organiseren we minimum 1 keer per jaar en zijn open voor iedereen.
 • De wijkcommissie: advies door geïnteresseerde bewoners en verengingen verkozen tijdens de algemene wijkvergadering.
 • Een burgerpanel: advies door een representatief geloot panel van wijkbewoners.
 • De werkgroepen over de openbare ruimte, netheid, …
 • Het participatief budget voor bewoners
 • De wijkfeesten…

Een team van 3 personen in de wijkantenne op het Lehonplein en 1 renovatie-adviseur begeleiden de projecten gedurende de looptijd van het duurzaam wijkcontract.

Victor Vandewattyne projectleider
vvandewattyne@renovas.be
Anke Leflere manager socio-economische & participatieve projecten
aleflere@renovas.be
Rachida El Haddad vormingsmedewerker
relhaddad@renovas.be
Marie De Bruyn renovatie- en energieadviseur
mdebruyn@renovas.be

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/antennelehon

 • Koningin-Groenpark ©Michel De Cleen
 • Koningin-Groenpark © Michel De cleen
 • © Michel De cleen
 • © Michel De cleen
 • © Michel De cleen
 • © JST
 • © RenovaS asbl
 • © RenovaS asbl
 • © Bûûmplanters