Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Nieuws - online fleche RENOVATIEADVIES
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

RENOVATIEADVIES

Elke woensdagochtend kunt u in de wijkantenne terecht voor gratis renovatieadvies aangeboden door een architecte.

RENOVATIEADVIES

 [1]

De renovatieadviseur van RenovaS geeft meer informatie over energiezuinige interventies, geeft informatie over verschillende vormen van financiële steun om werkzaamheden tegen een verminderd tarief uit te voeren, ramingen te bestuderen, de contacten met stedenbouwkundige dienst te vergemakkelijken, advies te geven over technische en administratieve problemen, enz.

Contact
Marie De Bruyn - mdebruyn@renovas.be
T +32 (0)2 215 85 16

Antenne van het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel
Lehonplein 9
Elke woensdag van 9:00 tot 13:00.

Cel Renovatieadvies
Colignonplein 41
Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 13:00 (enkel op afspraak)

Meer info


[1Séverin Malaud © urban.brussels