Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Huisvesting en infrastructuur fleche Renovatiefabriek
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Renovatiefabriek

Renovatiefabriek

Het wijkcontract wil een strategie op touw zetten om op structurele wijze het probleem van de onderverdeling van woningen en de slechte kwaliteit van de huisvesting in de wijk aan te pakken. Het betreft 5 acties:

  • de aankoop van 4 verlaten gebouwen om een reserve aan wooneenheden te creëren voor de personen die in sterk onderverdeelde gebouwen wonen;
  • een piloottussenkomst in 1 à 3 oververdeelde gebouwen in de wijk ;
  • een partnerschap tussen RenovaS ASIS (Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale) om te zorgen voor een volledige renovatie van de kwalitatief slechte woningen;
  • een versterkte begeleiding van de eigenaars meer bepaald de eigenaars van oververdeelde gebouwen;
  • de uitvoering van een studie voor het bepalen van een blijvend model van aankoop-renovatie-verhuring van beschadigde en oververdeelde gebouwen in de wijk en dit op lange termijn los van het programma van het wijkcontract.
  • © RenovaS
  • Séverin Malaud © urban.brussels