Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Huisvesting en infrastructuur fleche Huisvesting en renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Huisvesting en renovatieadvies

Huisvesting en renovatieadvies

De nood aan kwalitatieve en duurzame renovatie van de Brusselse woningmarkt, om de ambities van het Gewest te realiseren, neemt toe. De cel renovatieadvies van RenovaS heeft de opdracht om:

 • te sensibiliseren rond energiebesparingen
 • informatie te verstrekken rond de financiële steun voor het uitvoeren van werken aan een verlaagd tarief
 • bestekken te bestuderen
 • de banden met de dienst stedenbouw te vergemakkelijken
 • advies te verstrekken inzake de technische, administratieve problemen, enz.

In het kader van het duurzaam wijkcontrat Kleine heuvel, wordt de cel renovatieadvies versterkt om zowel de huurders als de eigenaars te begeleiden via:

 • de wekelijkse permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijkantenne die individueel advies geeft,
 • deur-aan-deur bezoeken om te informeren rond de specifieke acties van de cel renovatieadvies die op termijn de volledige perimeter van het wijkcontract zullen bestrijken,
 • de versterking van de technische bezoeken aan de eigenaars voor een begeleiding op maat van de renovatie van hun goed, maar ook aan de huurders om zich te vergewissen van de bewoonbaarheid van hun woning,
 • het opstellen van brieven om eigenaars te informeren en te sensibiliseren rond de beschikbare hulpmiddelen,
 • een huuropvolging via de technische, administratieve en juridische begeleiding van de huurders,
 • hulp bij het opstellen van een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning zonder architect om stedenbouwkundige inbreuken te regulariseren,
 • bijstand voor de mede-eigendommen (tot 10 eigenaars) om moeilijke of conflict situaties die de renovatiewerken verhinderen te deblokkeren,
 • collectieve acties en animaties rond diverse thema’s zoals de rechten en plichten van de huurder/eigenaar, de gezondheid en veiligheid van woningen, de energiebesparingen, enz.

Contact
Marie De Bruyn - mdebruyn@renovas.be
T +32 (0)2 215 85 16
Antenne van het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel – Lehonplein 9, 1030 Schaarbeek
Elke woensdag van 9:00 tot 13:00.

Cel renovatieadvies - Colignonplein 41, 1030 Schaarbeek
Maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00,
Donderdag : alleen op afspraak