Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Jeruzalem 2003-2006 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Jeruzalem

Socio-economische

Socioeconomische, milieu en culturele acties ter versterking van de gezelligeheid zijn acties die worden gevoerd in partnerschap met het verenigingsleven, het schoolmilieu en de bewoners.

Gedurende de vier jaar van het uitvoeren van het wijkcontract waren meerdere werkgroepen actief : openbare ruimte, netheid, Voglerruimte
In 2006, aan het einde van het wijkcontract verzamelde een groot slotfeest alle partners van het socioeconomisch luik in één groot collectief project.

News