Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Jeruzalem 2003-2006 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Jeruzalem

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:

1) de vastgoedoperaties;
2) de openbare ruimte en de mobiliteit;
3) de socio-economische projecten.

2006 was het slotjaar van het wijkcontract Jeruzalem wat de opdrachten van de ploeg van RenovaS verbonden met het wijkcontract betrof, de permanentie ging dicht en de socio-economische operaties werden afgesloten.

Talrijke pagina’s werden geschreven: een vijftiental sociale woningen werden gecreëerd, evenals een medisch centrum, een buurtuitrusting de Vogler, het huis voor tewerkstelling werd gerenoveerd, de openbare ruimte van het Houffalizeplein werd heringericht, een wijkcomité werd opgericht, talrijke activiteiten werden gedragen door de plaatselijke verenigingen en verschillende buurtfeesten in samenwerking met de bewoners en de verschillende partnerverenigingen blijven in het geheugen geprent …

De programmafolder, verdeeld als huis-aan-huisfolder in de ganse perimeter, geeft een samenvatting van alle operaties.

Contact:info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62

News