Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Renovatieadvies

Renovatieadvies

Het Renovatieadvies geeft technische en administratieve bijstand voor de renovatiepremies, energiepremies, klein erfgoed...

Wekelijkse permanentie in de wijkantenne door een architect renovatieadviseur en technische bezoeken op aanvraag.

In 4 jaar, werden 548 contacten gelegd in de wijk en 420 bewoners hebben deze diensten aangesproken.

De renovatieadviseurs blijven ter beschikking van de wijk ook na afloop van het wijkcontract, in hun lokaal.

Contact:
RenovaS asbl - renovatieadvies
Colignonplein 41
1030 Brussel
Tel. 00 32 (0)2 215 85 16
info (@) renovas.be

Maandag - vrijdag: 9:00-13:00
Donderdag: 9:00-18:00 enkel op afspraak