Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Openbare ruimte fleche Raafstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Raafstraat

Raafstraat

Herstelling van de voetpaden.
Voetpadoren op de hoeken van de straten om de voetgangersoversteekplaatsen te beveiligen,.
Herstelling van de rechtlijnige stukken door de Jeunes Schaerbeekois au Travail - J.S.T., een asbl die jonge laaggeschoolde werkzoekenden een opleiding geeft en aan werk help via een project voor socio-professionele inschakeling.

  • DWC Helmet - Raafstraat - na werven 1
  • DWC Helmet - Raafstraat - na werven 2
  • DWC Helmet - Raafstraat - na werven 3
  • DWC Helmet - Raafstraat - voor werven 1