Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Ik doe mee

De wijk Helmet renoveert en ik doe mee!

Het duurzaam wijkcontract wordt vanaf het programmatiejaar gecoödineerd door een projectleider die vanaf de verwezenlijking van het programma wordt begeleid door een gezant communicatie-participatie en een architect renovatieadvies van RenovaS.
Elke ploeg is gevestid in een wijkantenne en is belast met de participatie :
-  de coördinatie van de algemene vergaderingen van de wijk – AV;
-  de wijkcommissies - WCo,
-  de thematische werkgroepen,
-  de informatiestands op de openbare ruimte,
-  en de communicatie: bijwerken van de internetsite, verwezenlijking en verspreiding van de programmafolders en quasi maandelijkse nieuwsbrieven,
-  de coördinatie van thematische platformen,
en neemt deel aan de wijkfeesten

Algemene wijkvergaderingen

Algemene wijkvergaderingen Lees meer

Wijkcommissies

Wijkcommissies Lees meer

Werkgroep - Openbare ruimte

Werkgroep - Openbare ruimte Lees meer

Wijkfeesten

Wijkfeesten Lees meer