Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Apollosquare 1-2
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Apollosquare 1-2

Apollosquare 1-2

Sokkel 1: een ruimte voor senioren uitgerust met een keuken voor het organiseren van feesten en maaltijden.

Sokkel 2: lokalen voor huistakenscholen en activiteiten van de wikverenigingen – vergaderingen, feesten, spellen,…

Vorderingsstaat: werf afgewerkt
Bij het opstarten van de werf voor de herinrichting van de sokkels van de Apollosquare, werden verschillende inbreuken op de wetgeving inzake asbest vastgesteld tijdens de maanden maart en juni 2015.
Het is nuttig om er aan te herinneren dat de gemeente op dat ogenblik alle maatregelen heeft getroffen die zij in haar macht had:
- indienen van een asbestinventaris voorafgaand aan de start van de werf,
- de aannemer voorafgaand aan de start van de werf herinneren aan de te nemen voorzorgen,
- ingebrekestelling en PV van gebreken (boetes);
- stopzetten van de werf.
Er werden testen uitgevoerd voor de luchtvervuiling om het vervuilingsniveau met asbest te kennen en hun resultaten hebben aangetoond dat er geen risico was voor de buurtbewoners.
De buurtbewoners werden op de hoogte gebracht van de start van de werf en kregen andere informatie, altijd via huis-aan-huis folders (op het ogenblik van de ontdekking van nieuwe asbestelementen), met details over de aard van de problemen en vermelding dat er geen risico was voor de buurtbewoners.
Het BIM heeft daarna in juli 2016 een PV voor inbreuken op de wetgeving inzake asbest overgemaakt. Daarna gaf de gemeente te kennen dat haar verantwoordelijkheid niet kon ingeroepen worden vanaf het moment dat zij alle middelen ter haar beschikking had aangewend. De inbreuken hebben enkel te maken met uitvoeringsfouten tijdens de werken door de aannemer en zijn onderaannemer (erkend voor asbestproblemen) die niet konden voorzien worden door de gemeente en haar afgevaardigd bouwheer.
Voor alle bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met het BIM (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de procedures en controles inzake asbest): Afdeling Inspectoraat: 02 775 75 01

DWC Helmet - Apollosquare – ontwerp © SOWECO 2
 • DWC Helmet - Apollo square - na werven 1
 • DWC Helmet - Apollo square - na werven 2
 • DWC Helmet - Apollo square - na werven 3
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © GSL 1
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © RenovaS 1
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © Malaud 1
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © Malaud 2
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © Malaud 3
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © Malaud 4
 • DWC Helmet - Apollosquare - na werven © Malaud 1
 • DWC Helmet - Apollosquare - voor werven © RenovaS 2