Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Huisvesting en infrastructuren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Huisvesting en infrastructuren

Het gaat er om woningen te verwezenlijken die voornamelijk bestemd zijn voor lage en gemiddelde inkomens en die beantwoorden aan de criteria voor eco-constructie: passief voor de nieuwe woningen en lage-energie voor de renovaties. Daarenboven worden ook nieuwe alleenstaande of gekoppelde buurtuitrustingen gecreëerd: een kribbe, een gemeentelijke kinderdagopvang, een sportzaal, een uitgeruste zaal voor senioren en multifunctionele lokalen voor de huistakenscholen.

Helmetsesteenweg 343-347

Helmetsesteenweg 343-347 Lees meer

Landbouwstraat 110-112

Landbouwstraat 110-112 Lees meer

Apollosquare 1-2

Apollosquare 1-2 Lees meer