Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Programma

Programma

Momenteel worden er verschillende belangrijke projecten ontwikkeld in of nabij de perimeter : het herinrichting van de Kleine Ring, de herinrichting van de Sint-Lazaruslaan, de vernieuwing van het Noordstation en de uitbreiding van de sporen, de zware renovatie van de CNN, de tussenkomsten in de tunnels, de bouw van de Silver Tower en de uitbreiding van het metrostation Noord/Bordet, de renovatie van de Koninklijke As/Sint-Maria.

De operaties van het stadsvernieuwingscontract werden zo ontworpen dat zij deze projecten aanvullen en versterken.

Het volledig programma