Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Onthaal
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Onthaal

Het Stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus (SVC.2) is het eerste stadsvernieuwingscontract van Schaarbeek (uiterst oostelijk deel), Sint-Joost-ten-Noode (helft van het gemeentelijk grondgebied) en voor een beperkt deel, de stad Brussel (Pachecolaan).

Een Stadsvernieuwingscontract combineert interventies op het vlak van vastgoed, sociale economie, openbare ruimte en leefomgeving. Deze initiatieven worden uitgevoerd door gewestelijke of gemeentelijke actoren. Een eerste reeks van 5 stadsvernieuwingscontracten werd opgestart in 2017, het SVC.2 maakt deel uit van deze eerste reeks.
Voor meer informatie inzake de SVC

RenovaS coördineert, als afgevaardigd bouwheer van de Gemeente Schaarbeek, de operaties die worden toegewezen aan de gemeente. Naast deze opdrachten is RenovaS ook belast met de opvolging van de operaties gedragen door de andere operatoren waar de rol van raakvlak vervult tussen de Gemeente Schaarbeek en de andere operatoren. RenovaS wil ook de brug slaan tussen de andere operatoren en de burgers en gebruikers van de wijk.