Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Contact – Wijkantenne
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Contact – Wijkantenne

COVID-19
Naar aanleiding van het coronavirus is het wijkantenne gesloten.
Wij blijven tot uw beschikking voor elke andere aanvraag via MAIL en via TELEFOON.

Veel succes in deze periode en veel solidariteit.

Het Reine-team

Het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus 2018-2022
RenovaS asbl
Koninginneplein, 38
B - 1030 Schaarbeek
T. +32 (0)2 213 00 00

Team
Massimiliano Salzotto: projectleider - msalzotto@renovas.be - 02.213.00.01
Elsa Franceschetto: socioeconomischeprojecten opdrachthouder efranceschetto@renovas.be - 02.213.00.00
Annelies Kums et Chantal Vanoeteren : studentenleven manager - cvanoeteren@renovas.be - 02.213.00.00

Renovatieadvies
De telefonische permanentie is open van maandag to vrijdag van 9u tot 13u op 02/215.85.16.

Woensdag: 09:00 - 13:00 (uitgezonderd juli & augustus)
- Olivier Dubucq : architect-adviseur - odubucq@renovas.be