Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Contact – Wijkantenne
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Contact – Wijkantenne

Het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus
RenovaS asbl
Koninginneplein, 16 - 1030 Schaarbeek

Team

  • Massimiliano Salzotto: projectleider - msalzotto@renovas.be - T. +32 (0)2 213 00 01
  • Marine Firmani: opdrachthouder socioeconomische projecten - mfirmani@renovas.be - T. +32 (0)2 213 00 00
  • Annelies Kums: manager studentenleven - akums@renovas.be
  • Pieter Dauwe: Wijk en studenten pool coordinator - pdauwe@renovas.be T. +32 (0)2 213 00 02