Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche Projecten | Augustus 2020
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Projecten | Augustus 2020

Deze projecten werden geselecteerd in het kader van een speciale uitgave van het participatief budget: het participatief budget voor solidariteit.

Aan de vooravond van de opsluitingsperiode waren solidariteit en het onderhouden van sociale banden met geïsoleerde en kwetsbare mensen, buren, familie, vrienden meer dan nodig. Daarom besteedde RenovaS een deel van het participatieve budget aan solidariteitsprojecten.

Rekening houdend met de context van inperking, ondersteunde de oproep solidariteitsinitiatieven:
* die gericht zijn op het creëren en behouden van een sociale band tussen burgers,
* en / of die bijzonder geïsoleerde en kwetsbare mensen te hulp komen.

GESELECTEERDE PROJECTEN

Corona-tijdinformatie

Productie van een informatiefolder met nuttige nummers voor medische of sociale vragen. De folder werd in een willekeurige doos uitgedeeld aan de bewoners van de wijk door de arbeiders van de verschillende verenigingen en vrijwillige bewoners.

Maken van maskers

In samenwerking met het Maison médicale du Nord en de naaiafdeling van de Verwee-school maakten verschillende vrijwilligers stoffen maskers voor gratis uitreiking aan kwetsbare groepen, met name leden van non-profitorganisaties in de buurt.

Muziek & poëzie in de wijk Brabant

Organisatie van een solidariteitsconcert in de wijk Brabant. Dit concert is in het bijzonder gericht op mensen die tijdens de eerste opsluiting thuis opgesloten bleven en op de senioren van Maison Biloba Huis die in quarantaine zaten op
hen. Dit project is ontstaan ​​uit de wens om muziek aan te bieden aan de buurt, om angsten en zorgen weg te jagen, om een ​​beetje sfeer en gezelligheid op straat te brengen.

Voedselhulp in tijden van coronavirus

Eens per week uitreiking van gezonde voedselpakketten voor mensen die door het coronavirus zonder voldoende inkomen zitten. Deze voedselpakketten worden bereid in en met hulp van de Local de Quartier.

Laten we een ritje maken in TUKTUK

Voorstel van TUKTUK-ritten voor senioren die in de buurt wonen. Door COVID-19 hebben senioren weinig gelegenheid om naar buiten te gaan voor de lucht. Het TUKTUK-project maakt het mogelijk om moeiteloos te wandelen, de buurt te herontdekken en zelfs een vriendschappelijk moment met de chauffeurs uit te wisselen.