Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Workshop afval en steun voor netheid
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Workshop afval en steun voor netheid

Workshop afval en steun voor netheid

De leerlingen van de verschillende scholen sensibiliseren voor het sorteren van afval: de dagelijkse omgeving ontdekken, voorwerpen verzamelen in functie van eenvoudige criteria zoals, kleur, materiaal, gebruik, de materialen benaderen via de zintuigen: de tast, het gehoor, het zicht en de reuk. Uiteindelijk heeft ieder stuk afval zijn verhaal en spreekt het de verbeelding aan…

De ploeg van het wijkcontract heeft de bewoners van de Brabantwijk die in een bijzonder moeilijke situatie leven, ondersteund. Inderdaad, de intense handelsactiviteit van de Brabantstraat veroorzaakt veel overlast: vuilnis, lawaai, misdaad, enz.
Uitgaande van een diagnose die samen werd uitgewerkt en ondersteund door de ploeg van RenovaS asbl en de gemeentedienst voor het onderhoud van openbare ruimten, heeft de groep naar oplossingen gezocht voor diverse thematieken.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

  • WC Brabant-groen - Workshop afval 1
  • WC Brabant-groen - Workshop afval 2
  • WC Brabant-groen - Workshop afval 3
  • WC Brabant-groen - Workshop afval 4
  • WC Brabant-groen - Workshop afval 5

News