Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Vrouwengroepen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Vrouwengroepen

Vrouwengroepen

Dit programma voor ontmoetingen, activiteiten en uitstappen verzamelt de vrouwen van alle leeftijden en herkomsten uit de wijk, werd opgestart in januari 2002 in partnerschap met de asbl De Schakel gevestigd in de Dupontstraat.

De betrokkenheid van RenovaS betrof vooral de organisatie van wekelijkse themavergaderingen, concrete acties met betrekking tot de wijk en de sportactiviteiten meer bepaald de turnlessen die werden gegeven in Zaal 58 door de animator van RenovaS.

Deze activiteiten beogen de ontmoetingen van vrouwen te bevorderen rond specifieke thema’s zoals gezondheid, milieu, wetgeving, wijkproblemen en daarbij un horizonten te verbreden...

Hieronder enkele voorbeelden van behandelde thema’s die gekozen werden door de vrouwen:

welke acties zelf ontwikkelen en uitvoeren, het onderwijs, de mobiliteit, de dag van de vrouw, racisme, het wijkfeest, straatveegactie, Franse conversatie, Internet, de prostitutie in de wijk en medewerking aan het stripverhaal Brusssel Noord [ lien vers vie de quartier _ Bruxxxelles-Nord]- via verschillende ontmoetingen met de studenten van de Sint-Lukas Hogeschool evenals aan het project van de nieuwe schooldeur van de lagere school Saint-Marie La Fraternité verwezenlijkt door de kunstenares Françoise Schein.

Verfraaiingsacties zoals de verkoop van bloemen voor het versieren van de balkons, voorstelling van het inrichtingsproject van het park Koningin-Groen en de andere werven van het wijkcontract Koningin-Groen, de armoede, het leven als koppel, de verschillende godsdiensten, bezoek aan tentoonstellingen, sorteren van afval, de openbare netheid, de renovatiepremies, het erfgoed, medewerking aan straatbanketten en de autoloze dag, zich verplaatsen met het openbaar vervoer, ...

enslotte, laten de creatie van de crèche Atout Couleur en de renovatie van de Gaffi - Animatiegroep voor geïmmigreerde vrouwen aan vrouwen toe om zich in te schrijven voor een opleiding en stappen te zetten voor hun inschakeling en sociale, culturele en economische emancipatie.

Contact:
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

News