Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Geschiktheidsstudie
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Geschiktheidsstudie

Geschiktheidsstudie betreffende de creatie van een Horeca-uitrusting in het paviljoen van het park Koningin-Groen

Iles asbl

Teneinde de toepasselijkheid van het project te onderzoeken en het aan te passen aan het mogelijk cliënteel, werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

News