Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche De pedagogische kruiwagen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

De pedagogische kruiwagen

De pedagogische kruiwagen

Gaffi - Animatiegroep voor geïmmigreerde vrouwen

Aankoop van een pedagogische kruiwagen om de schoolkinderen en de verenigingen te sensibiliseren voor de inrichting van het toekomstig park Koningin-Groen en later voor de natuurklassen. Hij is bestemd voor verschillende leeftijdscategorieën en sensibiliseert op een ludieke en interactieve manier voor natuur, milieu, gezelligheid in onze openbare parkken, via maquettes, spelen, boeken en video’s …Heden is hij ter beschikking van de diverse actoren van de wijk via de lagere school Sainte-Marie Fraternité.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

  • WC Brabant-groen - De padagogische kruiwagen 1
  • WC Brabant-groen - De padagogische kruiwagen 2

News