Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Socio-economische fleche Begeleiding van de projecten Cannelle en de crèche Atout Couleur
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Begeleiding van de projecten Cannelle en de crèche Atout Couleur

Mission Locale

Het project Cannelle heeft als doel de sociale en professionele inschakeling van laag geschoolde personen via een alternatieve opleidingspedagogie via werk op het domein van traiteur en restaurateur dienst: de nodige basis geven voor het uitoefenen van een job of het volgen van een kwalificerende beroepsopleiding.

Momenteel hebben talrijke stagiairs het restaurant van het paviljoen van het park dat het ganse jaar door, ‘s middags en zaterdags, klanten ontvangt, doorlopen.

De crèche Atout Couleur vangt kinderen op van 0 tot 3 jaar om aan vrouwen de kans te geven om zich in te schrijven voor een opleiding en stappen te nemen voor inschakeling en sociale, culturele en economische emancipatie.

News