Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:

2004 was het slotjaar van het wijkcontract Brabant-Groen wat de opdrachten van de ploeg van RenovaS verbonden met het wijkcontract, betrof, de permanentie ging dicht en de socio-economische operaties werden afgesloten.

Het park Koningin-Groen dat ligt tussen de Paleizenstraat en de Groenstraat werd gecreëerd met de actieve participatie van de bewoners en de schoolpublieken en plaatselijke verenigingen.

Daarenboven werd een dertigtal woningen hersteld of gebouwd, de lokalen van de asbl Gaffi – - Groupe Animation Formation Femmes Immigrées werden volledig gerenoveerd en de nieuwe crèche Atout Couleur werd gecreëerd.

Tenslotte werd ook de deur van de lagere school Sainte-Marie de la Fraternité hertekend door de kunstenares Françoise Schein in samenwerking met de mama’s en kinderen van de school, de Brbantstraat en haar belendende straten werden heraangelegd. Talrijke activiteiten werden gedragen door de plaatselijke verenigingen en meerdere wijkfeesten waarbij de bewoners, artiesten en verschillende verenigingen, partners van het programma, waren betrokken, hebben een blijvende herinnering nagelaten en duren nog steeds voort.

Contact:info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62

News