Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Participatie fleche Werkgroep netheid
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Werkgroep netheid

Werkgroep netheid

De openbare netheid is een cruciale en moeilijke problematiek in deze transitwijk die diverse bevolkingsgroepen samenbrengt – werknemers, studenten, bewoners en die de belangrijke handelsas van de Brabantstraat, het station, de clandestiniteit, de prostitutie, cumuleert

Er werden al talrijke acties ondernomen in de wijk, in het bijzonder door het verenigingsleven maar de energie raakt uitgeput omdat deze verschillende initiatieven té geïsoleerd en oppervlakkig lijken ten opzichte van een problematiek die in zijn geheel zou moeten behandeld worden.

Eind 2002 werd een werkgroep openbare netheid opgericht door RisoBrussel, een vereniging gevestigd in de Dupontstraat die onder meer een bewonerscomité en RenovaS coördineert.

De bewoners hebben het college van burgemeester en schepenen aangesproken en ontmoet.
Een reeks vergaderingen liet zo toe om de fenemenen te identificeren die een dergelijke situatie verklaren en zo de aangepaste acties te bepalen en de bevoegde actoren aan te spreken. Het doel was om alle plaatselijke en openbare actoren voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen en dit in een context van opbouwende dialoog.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

  • WC Brabant-Groen - Werkgroep netheid 01
  • WC Brabant-Groen - Werkgroep netheid 02
  • WC Brabant-Groen - Werkgroep netheid 03
  • WC Brabant-Groen - Werkgroep netheid 04
  • WC Brabant-Groen - Werkgroep netheid 05

News