Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Participatie
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Participatie

De wijk Brabant-Groen wordt hernieuwd en ik doe mee!

Het duurzaam wijkcontract wordt vanaf het programmeringjaar gecoördineerd door een projectleider die vanaf de verwezenlijking van het programma wordt begeleid door een gezant communicatie-participatie en een animatrice – de persoon die op het terrein gaat voor de verschillende publieken en een architect renovatieadvies van RenovaS.

Elke ploeg is gedurende 4 jaar gevestigd in een wijkantenne en is belast met de participatie :

-  de coördinatie van de algemene vergaderingen van de wijk;
-  de wijkcommissies - WCo,
-  de thematische werkgroepen,
-  de informatiestands op de openbare ruimte,
-  en de communicatie: bijwerken van de internetsite, verwezenlijking en verspreiding van de driemaandelijkse informatiekranten,
-  en neemt deel aan de wijkfeesten...

Daarenboven heeft de ploeg twee projecten gecoördineerd voor en met de bewoners: Straat per straat en het Project Bewoners.

Het participatief luik van het wijkcontract is afgesloten en de werven zijn beëindigd.
Wat het renovatieadvies betreft: de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract zijn nu afgeschaft maar de ploeg van het renovatieadvies blijft altijd beschikbaar voor elk ander advies.

Contact:
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

Straat en wijkfeesten

Straat en wijkfeesten Lees meer

Werkgroep netheid

Werkgroep netheid Lees meer

Werkgroep mobiliteit

Lees meer

Werkgroep openbare ruimte

Werkgroep openbare ruimte Lees meer

De wijkcommissie

Lees meer

De algemene vergaderingen

Lees meer

News