Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Groen 2000-2004 fleche Openbare ruimte fleche Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten:
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Brabant-Groen

Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten:

Op het vlak van de inrichting van deopenbare ruimte, geniet de perimeter van de tussenkomsst van verschillende openbare actoren:

Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten:

Inrichting van de straten, voetpaden en kruispunten: bestrating en voetpadoren, verbreding van bepaalde voetpaden, verhoogde kruispunten, asfaltering, beplantingen, verlichting, openbare vuilnismanden – Brabant-, Dupont-, Groen-, Kwatrecht, Broederschaps-, Rogier- en Allardstraat.

De werken in de Brabant-, Dupont-, Groen-, Broederschaps- en Allardstraat zijn gefinancierd door het wijkcontract Brabant-Groen. De werken in de Kwatrecht- en Rogierstraat zijn gefinancierd door de FODM&V.

De bestrating van de voetpaden van de Groenstraat werd uitgevoerd door les Jeunes Schærbeekois au Travail – J.S.T. asbl, programma voor socio-professionele inschakeling.

  • WC Brabant-groen - Broederschapstraat - na het werven
  • WC Brabant-groen - Duponstraat - na de werven
  • WC Brabant-groen - Allardstraat - na de werven
  • WC Brabant-groen - Allardstraat - na de werven 2
  • WC Brabant-groen - Quatrechtstraat - voor de werven
  • WC Brabant-groen - Broederschapstraat - na de werven 2
  • WC Brabant-groen - Duponstraat - tijdens de werven
  • WC Brabant-groen - Allardstraat - tijdens de werven
  • WC Brabant-groen - brabantstraat - tijdens de werven
  • WC Brabant-groen - brabantstraat - na de werven

News