Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Socio-economische fleche Workshop – afval en steun aan netheid voor de bewoners van de (...)
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Workshop – afval en steun aan netheid voor de bewoners van de Aarschotwijk

Workshop – afval en steun aan netheid voor de bewoners van de (...)

De leerlingen van de verschillende scholen sensibiliseren voor het sorteren van afval: de dagelijkse omgeving ontdekken, voorwerpen verzamelen in functie van eenvoudige criteria zoals, kleur, materiaal, gebruik, de materialen benaderen via de zintuigen: de tast, het gehoor, het zicht en de reuk. Uiteindelijk heeft ieder stuk afval zijn verhaal en spreekt het de verbeelding aan…

De ploeg van het wijkcontract heeft de bewoners van de Aarschotwijk die een bijzonder moeilijke situatie beleven, gesteund. De prostitutie-activiteiten in de Aarschotstraat – en deels ook de intense handelsactiviteit van de Brabantstraat – veroorzaken belangrijke overlast: gebrek aan netheid, lawaai, misdadigheid, enz.

Uitgaande van een collectief uitgewerkte diagnose, gesteund door de ploeg van RenovaS asbl en de gemeentedienst onderhoud openbare ruimten, heeft de groep gezocht naar oplossingen voor diverse thematieken.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid © Gemeente van Schaarbeek 1
  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid © Gemeente van Schaarbeek 2
  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid © Gemeente van Schaarbeek 3
  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid © Gemeente van Schaarbeek 4
  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid - Thomastunnel © PPTL 1
  • WC Aarschot/Vooruitgang - netheid - Thomastunnel © PPTL 2

News