Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Renovatieadvies

Renovatieadvies

RenovaS asbl

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

  • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
  • sensibiliseren voor energiebesparingen,
  • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
  • bestekken bestuderen,
  • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
  • advies verstrekken bij technische problemen …

wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

  • rechten en plichten van de huurder / eigenaar
  • de gezondheid en de veiligheid van woningen,
  • energiebesparingen.

Ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven beschreven opdrachten.

News