Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Programma

Het definitief programma [lien] van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:

1) de vastgoedoperaties;
2) de openbare ruimte en de mobiliteit;
3) de socio-economische projecten.

2005 was het slotjaar van het wijkcontract Aarschot-Vooruitgang wat de opdrachten van de ploeg van RenovaS verbonden met het wijkcontract betrof, de permanentie ging dicht en de socio-economische operaties werden afgesloten.

Een vijftiental sociale woningen en een buurtuitrusting werden gecreëerd, de gevel van het Magic Land Theater werd gerenoveerd, de openbare ruimte werd heringericht meer bepaald de Aarschotstraat en zijn belendende, talrijke activiteiten werden gedragen door de plaatselijke verenigingen en verschillende wijkfeesten, waaronder het Festival Néon Nord waarbij de bewoners, kunstenaars en diverse partnerverenigingen van het programma betrokken zijn, hebben herinneringen nagelaten …

Contact :info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62

  • WC Aarschot-Vooruitgang © Frédéric Pauwels
  • WC Aarschot-Vooruitgang - kwattrechtstraat JST asbl
  • WC Aarschot-Vooruitgang - de Potterstraat wijkfeest
  • WC Aarschot-Vooruitgang - graffteam

News