Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Perimeter

Vastgelegd in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid.

De perimeter van het wijkcontract Aarschot-Vooruitgang strekt zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is begrensd door de Brabant, Paleizen, Masui, Gaucheretstraat en het Solvayplein.

News