Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Aarschot-Vooruitgang 2001-2005 fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Aarschot-Vooruitgang

Ik doe mee

De wijk Aarschot-Vooruitgang wordt hernieuwd en ik doe mee!

Het duurzaam wijkcontract wordt vanaf het programmeringjaar gecoördineerd door een projectleider die vanaf de verwezenlijking van het programma wordt begeleid door een gezant communicatie-participatie en een animatrice – de persoon die op het terrein gaat voor de verschillende publieken en een architect renovatieadvies van RenovaS.

Elke ploeg is gedurende 4 jaar gevestigd in een wijkantenne en is belast met de participatie :

  • de coördinatie van de algemene vergaderingen van de wijk;
  • de wijkcommissies - WCo…;
  • de thematische werkgroepen…,
  • de informatiestands op de openbare ruimte…,
  • en de communicatie: bijwerken van de internetsite, verwezenlijking en verspreiding van de driemaandelijkse informatiekranten…,
  • en neemt deel aan de wijkfeesten.

Daarenboven heeft de ploeg twee projecten gecoördineerd voor en met de bewoners: Straat per straat en het Project Bewoners.

Het participatief luik van het wijkcontract is afgesloten en de werven zijn beëindigd.
Wat het renovatieadvies betreft, ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft de ploeg van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor elk ander advies.

Contact :
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

Straten en wijkfeesten

Straten en wijkfeesten Lees meer

Bewonerscomité Destouvelles-Gaucheret

Bewonerscomité Destouvelles-Gaucheret Lees meer

Project Straat per straat - Atelier cinema: het woord van de bewoners

Project Straat per straat - Atelier cinema: het woord van de (...) Lees meer

Werkgroepen openbare ruimte

Werkgroepen openbare ruimte Lees meer

De wijkcommissie

Lees meer

Algemene wijkvergaderingen

Algemene wijkvergaderingen Lees meer

News