Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Contact – Wijkantenne
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Contact – Wijkantenne

Het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus 2018-2022
RenovaS asbl
Koninginneplein, 38
B - 1030 Schaarbeek
T. +32 (0)2 213 00 00

Team
Massimiliano Salzotto: projectleider - msalzotto@renovas.be
Elsa Franceschetto: socioeconomischeprojecten opdrachthouder efranceschetto@renovas.be
Annelies Kums et Chantal Vanoeteren : studentenleven manager - cvanoeteren@renovas.be

Renovatieadvies
Woensdag: 09:00 - 13:00 (uitgezonderd juli & augustus)
- Olivier Dubucq : architect-adviseur - odubucq@renovas.be