Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Wijnheuvelen-Josaphat 2012-2015 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Wijnheuvelen-Josaphat

Renovatieadvies

Renovatieadvies

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

  • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
  • sensibiliseren voor energiebesparingen,
  • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
  • bestekken bestuderen,
  • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
  • advies verstrekken voor technische problemen…

Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

  • rechten en plichten van de huurder / eigenaar
  • de gezondheid en de veiligheid van woningen
  • energiebesparingen
Het eco-logische huis (1.2 MB)
  • WC - Renovatieadvies n°8