Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Wijnheuvelen-Josaphat 2012-2015 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Van Dyckstraat 13-17
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Wijnheuvelen-Josaphat

Van Dyckstraat 13-17

Multifunctioneel geheel Van Dyck

Van Dyckstraat 13-17

Dit perceel van 1 600 m2, verwaarloosd, gelegen in een erg dicht stadsmilieu was geschikt voor een multifunctioneel project met woningen en infrastructuren voor de peuters en kleuters.

- 1 crèche met 56 bedjes
De Van Dyckstraat groepeert reeds een ONE-raadpleging, het Maison des enfants Van Dyck en een tuin voor de kleintjes. Dit project versterkt nog deze dynamiek.
De crèche vermeerdert het aantal opvangplaatsen en er is een opvangplaats die aangepast is voor specifieke behoeften: mama’s in opleiding, socialisatie van de kinderen vooraleer zij naar school gaan, tijdelijke opvang van 3-6-jarigen, ouderschapsworkshops, ...
Deze twee structuren groeperen brengt een synergie teweeg en een mutualisatie van de ruimten en kosten

- 8 grote woongelegenheden
Deze sociale kwalitatieve woningen beheerd door de Schaarbeekse Haard vangen grote gezinnen op.

- 1 ruimte voor stadlandbouw en groene oppervlakten op het dak
Een ruimte voorbehouden voor de groententeelt geleid door de asbl Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) in het kader van de socio-professionele inschakeling via werk vervult een opdracht van stadslandbouw en inschakeling van publiek losstaand van tewerkstelling.

- 20 gedeelde parkeerplaatsen in de kelderverdieping
De plaatsen worden beheerd door B-Park.

- Het milieuaspect
-  De crèche, de MCAE en de woningen zijn passief
-  Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor de sanitaire
-  De site werd gesaneerd
-  380 m² doordringbare grond
-  Vergroende daken
-  Een verluchting en vergroening van de binnenkant van het huizenblok

  • Voorontwerp Van Dyck © Urban Platform
  • 13-17 Van Dyckstraat voor werven
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17, de crèche © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17, de crèche © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17, de crèche © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17 © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17 © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17 © S. Malaud voor urban.brussels
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17, moestuin J.S.T. © S. Malaud voor (...)
  • DWC Josaphat -Van Dyck 13-17, moestuin J.S.T. © S. Malaud voor (...)