Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2023 fleche Socio-economische fleche Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag!
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag!

Het duurzaam wijkcontract Stephenson in Schaarbeek (2019-2023) wil projectenaanvragen lanceren met het oog op het teweegbrengen van plaatselijkeinitiatieven van verenigingsactoren en/of bewoners, in begeleiding van en inverband met het ganse programma van het duurzaam wijkcontract.

Voor "Jongeren in de wijk" zijn de volgende projecten verkozen:

Studio Steph

Een opnamestudio die openstaat voor de jongeren uit de wijk. Dankzij deze studio, zullen de jongeren, meisjes en jongens, onder begeleiding van professionelen, muziek kunnen produceren: rap, slam, opnametechnieken leren, ... terwijl ze elkaar leren kennen.

GC De Kriekelaar - Rue Gallaistraat 86 - 1030 Schae/arbeek
Jeff Nuyttens - T 02 245 75 22
jeff.nuyttens@vgc.be

Steph in beeld

Realisatie van video’s en beelden door de jongeren uit de wijk. Camera in de hand vertrekken de jongeren om hun wijk beter te leren kennen! Deze documentaires of ficties zullen daarna in de wijk vertoond worden.

Black Maejor asbl
Jonas Banhoro - T 0492 229 435
bazamajobtee@gmail.com

Loco-Motive

Gedurende 4 jaar, stelt Perifieria voor om 2 groepen jongeren te begeleiden: van het ontwerp tot de uitvoering van een collectief project, terwijl hun vaardigheden en samenwerking met andere groepen worden verbeterd.

Periferia asbl
Magalie Caillault - 02 544 07 93
magalie@periferia.be

Jongeren en de wijk

De manier veranderen waarop jongeren naar de buurt kijken en vice versa door een plek te bieden om zich thuis te voelen, deel te nemen aan activiteiten om zelfvertrouwen en de zin voor initiatief te ontwikkelen, …

D’Broej-Ratatouille - Vanderlindenstraat 44D - 1030 Schae/arbeek
Flo Mennes - T 0489/27 47 50
flo.mennes@dbroej.be

Fietsuitsappen

Leren van fietsen om de actieve mobiliteit van jongeren te bevorderen: de buurt verlaten en educatieve doelen nastreven.

Asbl T.S.R. - 43 rue F.-J. Navez - 1030 Schae/arbeek
T 02 215 78 08
equipepluriels@schaerbeek.be

Voor meer informatie, contacteer Arne Robbe: arobbe@renovas.be 02 227 62 12