Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Socio-economische fleche De jongeren
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

De jongeren

Studio Steph

Een opnamestudio die openstaat voor de jongeren uit de wijk. Dankzij deze studio, zullen de jongeren, meisjes en jongens, onder begeleiding van professionelen, muziek kunnen produceren: rap, slam, opnametechnieken leren, ... terwijl ze elkaar leren kennen.

Contact
GC De Kriekelaar
Gallaistraat 86 - 1030 Schaarbeek
Jeff Nuyttens - T 02 245 75 22 - jeff.nuyttens@vgc.be

© De Kriekelaar

Steph in beeld

Realisatie van video’s en beelden door de jongeren uit de wijk. Camera in de hand vertrekken de jongeren om hun wijk beter te leren kennen! Deze documentaires of ficties zullen daarna in de wijk vertoond worden.

Contact
Black Maejor asbl
Jonas Banhoro
T 0492 229 435 - bazamajobtee@gmail.com

© Black Maejor

Loco-Motive

Gedurende 4 jaar, stelt Perifieria voor om 2 groepen jongeren te begeleiden: van het ontwerp tot de uitvoering van een collectief project, terwijl hun vaardigheden en samenwerking met andere groepen worden verbeterd.

Contact
Periferia asbl
Magalie Caillault
T. 02 544 07 93 - magalie@periferia.be

© Periferia

Jongeren en de wijk

De manier veranderen waarop jongeren naar de buurt kijken en vice versa door een plek te bieden om zich thuis te voelen, deel te nemen aan activiteiten om zelfvertrouwen en de zin voor initiatief te ontwikkelen, …

D’Broej-Ratatouille
Vanderlindenstraat 44D - 1030 Schaarbeek
Flo Mennes
T 0489/27 47 50 - flo.mennes@dbroej.be

© Ratatouille

Fietsuitsappen

Leren van fietsen om de actieve mobiliteit van jongeren te bevorderen: de buurt verlaten en educatieve doelen nastreven.

Contact
Asbl T.S.R.
43 rue F.-J. Navez - 1030 Schaarbeek
T 02 215 78 08 - equipepluriels@schaerbeek.be