Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2023 fleche Socio-economische fleche Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Lancering van de socioeconomische projectenaanvraag

Het duurzaam wijkcontract Stephenson in Schaarbeek (2019-2023) wil projectenaanvragen lanceren met het oog op het teweegbrengen van plaatselijkeinitiatieven van verenigingsactoren en/of bewoners, in begeleiding van en inverband met het ganse programma van het duurzaam wijkcontract.

Voor Stephenson verfraaid is het volgende project opgenome:

Wij maken onze wijk

Waarom wachten op de opening van de toekomstige parken? E.R.U. stelt voor om een tijdelijke bezetting te doen van de openbare ruimte via de co-creatie van straatmeubilair.

E.R.U. - Etudes et Recherches Urbaines
Camille von Knechten - 02 539 01 31
info@eru-urbanisme.be


Voor meer informatie, contacteer Arne Robbe: arobbe@renovas.be 02 227 62 12