Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Perimeter

De perimeter voor het Duurzaam wijkcontract Stephenson is grotendeels gelegen op het grondgebied van de Gemeente Schaarbeek. De spie tussen de spoorweg en de Stephensonstraat ligt echter op grondgebied van Brussel-Stad.

In het noorden volgt de perimeter het tracé van de spoorweg tot aan het Verboekhovenplein. Op het kruispunt tussen het Verboekhovenplein en de Van Ooststraat volgt de perimeter de Van Ooststraat tot op het “Paviljoenplein”. Hier volgt de operationele perimeter de Gallaitstraat tot aan het Liedtsplein. Dit vormt het meest zuidelijke punt van de Stephensonwijk. De operationele perimeter loopt weer naar het Noorden via de Paleizenstraat en stopt aan de kruising met de Paviljoenstraat. Hier volgt de perimeter opnieuw het tracé van de spoorweg.

Breder gezien ligt deze perimeter tussen het station van Schaarbeek en het Noordstation. Bijgevolg wordt dit stadsdeel gekenmerkt door een omkadering van grootschalige infrastructuur. Zowel ten noorden als ten westen vormt de spoorweg een echte stedelijke breuk tussen de Stephensonwijk en de rest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het noorden kan deze infrastructuur worden overgestoken door middel van een brug in het verlengde van de François-Joseph Navezstraat of door een oversteek via het Verboekhovenplein genaamd “de Berenkuil”.

In het westen wordt de verbinding gemaakt met de Brusselse Masuiwijk door middel van twee tunnels: de Paviljoentunnel, in het verlengde van de Paviljoenstraat, en de Paleizentunnel, als verlengde van de Paleizenstraat.