Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Openbare ruimte fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Openbare ruimte

Stephenson park en plein

Aanleg van een park met bewoners op de voormalige moestuinen van Infrabel, met een verticale tuin bij de ingang van het park aan de Navezstraat.

Stephenson park
Verticale tuin
Severin Malaud © urban.brussels

Herontwikkeling van Stephensonplein in verband met het toekomstige park.

Stephenson plein
Séverin Malaud © urban.brussels

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanguy de le Vingne op 02 227 62 11 op tdelevingne@renovas.be.

Het project wordt ondersteund door het EFRO-programma 2021-2027

Stephenson plein (10.8 MB)
Séverin Malaud © urban.brussels

Participatierapport

In de loop van het project Pool Stephenson, werd een participatieproces opgezet met betrekking tot de openbare ruimtes. U vindt hieronder een tijdslijn die de chronologie van het proces uitlegt evenals de rapporten die er verslag van uit brengen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Emilie Thabard op02 227 62 12 of op haar email ethabard@renovas.be.

  • Tijdsljn van het participatieproces
  • Workshop #2 met het burgerpanel
  • Algemene vergadering: presentatie van het schets