Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Stephenson 2019-2024 fleche Openbare ruimte fleche Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Stephenson

Openbare ruimte

Park

Co-creatie van een park met de bewoners van de voormalige moestuinen van Infrabel.

Stephenson park

Verticale tuin

Aanleg van het park met een verticale speeltuin aan de ingang van het park in de Navezstraat.

Verticale tuin
Severin Malaud © urban.brussels

Stephensonplein

Herontwikkeling van Stephensonplein in verband met het toekomstige park.

Stephenson plein
Séverin Malaud © urban.brussels