Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Socio-economische fleche Vrouwengroepen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Vrouwengroepen

Vrouwengroepen

RenovaS heeft, een à twee maal per week, open ontmoetingen georganiseerd voor alle vrouwen uit de wijk.

Het gezamenlijk gekozen thema had betrekking op de actualiteit van de wijk, het wijkcontract, …

Deze activiteiten lieten toe om een sociale band te smeden en van gedachten te wisselen over problematieken ten bate van de burgerparticipatie.

Deze open groepen, raakten onder meer de personen die niet deelnemen aan de formele vergaderingen zoals de AV, wijkcommissies, thematische werkgroepen – omwille van een gebrekkige kennis van het Frans of Nederlands, onbeschikbaarheid ’s avonds, omwille van een té abstract verloop of eenvoudig uit angst om zich uit te drukken in het publiek … terwijl zij toch pertinente opmerkingen kunnen inbrengen.

De groep evolueert in een dynamiek van solidariteit, beter begrijpen van de inzet en de hulpmiddelen van de wijk, en langzaam aan schrijven verschillende onder hen zich in voor opleidingen, andere activiteiten, leren fietsen, nemen deel aan een actie voor sociale inschakeling die verder reikt dan het wijkcontract.

Contact :
RenovaS asbl
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 01
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 02
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 03
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 04
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 05
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 06
  • CQ Princesse Elisabeth - Groupes de femmes 07
  • De actrices van de dialoog 01 © CESEP
  • De actrices van de dialoog 02 © CESEP
  • De actrices van de dialoog 03 © CESEP