Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Renovatieadvies

Renovatieadvies

RenovaS asbl

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

 • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
 • sensibiliseren voor energiebesparingen,
 • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
 • bestekken bestuderen,
 • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
 • advies verstrekken bij technische problemen …
  Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:
 • rechten en plichten van de huurder / eigenaar
 • de gezondheid en de veiligheid van woningen
 • energiebesparingen.

Ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven beschreven opdrachten.

 • WC - Renovatieadvies n°8
 • WC - Renovatieadvies n°10
 • WC - Renovatieadvies n°9