Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Socio-economische fleche Permanenties en sociale, psychologische begeleiding en alfabetiseringcursussen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Permanenties en sociale, psychologische begeleiding en alfabetiseringcursussen

Permanenties en sociale, psychologische begeleiding en alfabetiseringcursussen

Le Figuier asbl
Via het wijkcontract heeft de vereniging haar activiteiten kunnen uitbreiden: thuisbezoeken bij oudere en/of zieke mensen, specifieke begeleidingen – vertaling, juridische bijstand – workshops voor burger- en psycho-relationele uitwisselingen werden opgezet.

Contact :
+32 (0) 02 243 03 30
info(@)lefiguier.org

  • WC Princesse Elisabeth - © Le Figuier asbl 01