Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Prinses Elisabeth 2005-2008 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Prinses Elisabeth

Programma

Het definitief programma van het wijkcontract werd opgesteld volgens een diagnose en is gespreid over 3 assen:

1) de vastgoedoperaties;
2) de openbare ruimte en de mobiliteit;
3) de socio-economische projecten.

2008 was het slotjaar van het wijkcontract Prinses Elisabeth wat de opdrachten van de ploeg van RenovaS verbonden met het wijkcontract, betrof, de permanentie ging dicht en de socio-economische operaties werden afgesloten.

Talrijke zaken werden verwezenlijkt: een twintigtal lage energie of passieve sociale woningen werden gecreëerd evenals twee eengezinswoningen, de openbare ruimte werd heringericht meer bepaald de groene wandeling van de Monplaisirlaan, de trap van de Sniedersstraat, het braakland op de hoek J. Jaurès / A. France, talrijke activiteiten werden gedragen door de plaatselijke verenigingen en meerdere wijkfeesten waaraan de bewoners en de verschillende partnerverenigingen meewerkten lieten goede herinneringen na …

De programmafolder, verdeeld als huis-aan-huisfolder in de ganse perimeter, vermeldt alle operaties.

Contact: info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62