Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Socio-economische fleche Activering van de openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Activering van de openbare ruimte

Activering van de openbare ruimte

Vaststellingen
Hoewel de pleinen in de wijk een tiental jaar geleden vernieuwd werden, lijdt de wijk toch aan een gebrek aan gezelligheid, ontmoetingen tussen haar bewoners van diverse afkomst, leeftijden, gemeenschappen, seksen. De wijk omvat verschillende belangrijke openbare ruimten, het Poggeplein, Houffalizeplein, Collignonplein en de Louis Bertrandlaan. Deze ruimten hebben erg verschillende kenmerken.

Beschrijving van het project
Het project zal activiteiten ontwikkelen die de openbare ruimte in de wijk doen opleven en die momenten van ontmoetingen en uitwisselen tussen de wijkbewoners creëren. De projectdrager zal een aanpak ontwikkelen die de bewoners en actoren van de wijk zal betrekken bij het ontwerp van het project, met een soepele en evolutieve programmering van de voorgestelde activiteiten.

Doelpubliek
Bewoners en gebruikers van de wijk.

Doelstellingen
De activering van de openbare ruimte, meer bepaald het Houffalize-, Pogge- en Colignonplein, bevorderen, ontmoetingsmomenten en gezelligheid creëren in de wijk en het imago van de wijk promoten.

Voorwaarden
Participatieve programmering, aansluiten van de gemeentelijke diensten en het publiek en een efficiënt communicatiebeleid

Partners
RenovaS, gemeentediensten van Schaarbeek en plaatselijke verenigingen en bewoners-vrijwilligers.

Budget
120 000€ (4 projectoproepen, laatste werd afgesloten op 08/04/2020).

Gerealiseerde projecten (2017-2019)
2018
« La Fabrique à bois » [Energies et Ressources]

(CR) La Fabrique à bois
L’apprentissage et la fabrication de mobilier.

Oprichting van een mobiele "houtfabriek" in de wijk met als doel de openbare ruimte tot leven te brengen door het leren over en vervaardigen van straatmeubilair dat aansluit bij de wensen van de bewoners.

2018 – « Festival de Houf’ » [Zazimut]

(CR) Zazimut
Un festival de plusieurs jours sur la place de Houffalize.

Het meerdaagse "Houf Festival" op het Houffalizeplein bood artistieke activiteiten aan die de zintuigen prikkelen.

2019
« Place de Houf’ » [Alive architecture]

(CR) Alive architecture
Mur interactif pour les enfants.

Om de nodige uitwisselingen te hebben met de bewoners van de wijk heeft Alive architecture een aantal workshops georganiseerd rond een Farmtruck op het Houffalizeplein. Op basis van de gesprekken en contacten heeft Alive architecture, met lokale actoren (De houtfabriek, FEZA, Same Same asbl, ...) en de bewoners samen een proces doorlopen om een verlaten gevel te transformeren naar een interactieve muur voor kinderen.