Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Programma

1 WIJK

De Poggewijk die in de vallei van de Maalbeek ligt is één van de oudste wijken van Schaarbeek. Hij heeft zich ontwikkeld langs de historisch commerciële as van de Haachtsesteenweg en is heden een gemengde zone met talrijke woningen, scholen, handelszaken en ondernemingen.

De Poggewijk is gestructureerd door belangrijk assen, de Koninklijke Sint-Mariastraat in het westen, de Louis Bertrandlaan in het zuiden en de Voltairelaan in het oosten. Hij wordt doorkruist door een belangrijke gewestweg, de Haachtsesteenweg.

De perimeter omvat een hoofdzakelijk residentiële wijk waar de woningen aanleunen tegen handelszaken die vooral op de benedenverdiepingen en de hoeken van de huizenblokken gevestigd zijn. Het lijkt een erg dicht bebouwde wijk met smalle straten.

2 SECTOREN

De perimeter omvat twee pleinen die erg verschillend zijn en die moeten bevestigd worden, het Pogge’plein’ en het Houffalizeplein.

Twee strategische sites in de directe omgeving van deze pleinen moeten ook vervat worden in de ontwikkeling van dit wijkcontract: de site van de MIVB remise en de site van het Neptunium.

Er moeten verbindingen tussen deze sectoren bedacht worden evenals banden met twee grote figuren van Schaarbeek: het Colignonplein en het Josaphatpark.

Er wordt nagedacht over de toekomstige projecten zoals de komst van de metro op het Colignonplein en de inrichting van de Louis Bertrandlaan. Men zoekt naar synergiën met deze projecten in het kader van het DWC.

3 THEMATIEKEN

Open ruimte - openbare ruimte
De initiatieven in de publieke ruimte steunen op een netwerk, bestaande uit de aanwezige straten en plaatsen. In dit diverse stedelijk netwerk zijn een aantal uitdagingen aanwezig: het herwaarderen van de publieke ruimte, het aanmoedigen van vormen van actieve mobiliteit en het versterken van de natuur in de stad.

Bebouwde ruimte - vastgoedoperaties
Binnen de term ‘gebouwde ruimte’ wordt gekeken naar de bestaande gebouwen die een renovatie of transformatie nodig hebben, alsook naar programma’s die kunnen ontwikkeld worden. In een dergelijke dichtbebouwde historische wijk, bestaat de belangrijkste hefboom uit de reeds bestaande gebouwen. Deze aanpak steunt op drie verschillende assen: opwaarderen van het bestaande patrimonium, de architecturale kwaliteit stimuleren en zich integreren in de wijk.

Geleefde ruimte - socio-economische projecten
Het stimuleren van de sociale cohesie is een van de belangrijkste principes van het duurzaam wijkcontract Pogge. In een levendige wijk, is het gebruik maken van lokale expertise prioritair. Deze wens; werd vertaald naar drie verschillende luiken: het versterken van het gebruik van de reeds bestaande plaatsen (gebouwen en publieke ruimtes), stimuleren van het wijkleven, en steun bieden aan de bewoners. De kans bestaat dat in het 2de jaar van het duurzaam wijkcontract het programma zal aangepast worden, dit in 2018, als blijkt dat bepaalde doelstellingen - om redenen van haalbaarheid of relevantie - in vraag gesteld worden.