Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Participatief budget fleche WAT?
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

WAT?

WAT?

Het participatief budget van het duurzaam wijkcontract Pogge wilde initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen, door het financieren van projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners. In dit laatste jaar beschikt het fonds over een enveloppe van 40 000 €.

De projecten kunnen variëren. In 2019 realiseerden bewoners projecten rond thema’s als stedelijke ecologie via "moestuin" workshops, superdiversiteit via een straatfeest, zachte mobiliteit met een "street art" interventie, …

Dit participatief budget wil bewoners aanmoedigen en ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ideeën voor de verbetering van hun wijk. Het is een budget dat collectief wordt beheerd. Alle beslissingen worden samen genomen tijdens verschillende bijeenkomsten. Het participatief budget is voor iedereen. Het vertrouwt erop dat het zal bijdragen aan collectieve actie en sociaal bewuste verandering.

Interesse? Lees hier het regelement en het aanvraagformulier.