Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Openbare ruimte fleche Poggeplein
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Poggeplein

Poggeplein

De glasbollen die het sluikstorten aantrekken verwijderen (en zoeken naar een financiering via het Agentschap Net Brussel).
Het hondentoilet, dat een deel van de ruimte opslokt, afschaffen.
Het plein uitbreiden tot de zuidgevels. De wegenis doorsnijden zal toelaten om een echt plein te creëren dat voorbehouden wordt voor voetgangers en fietsers en dat wildparkeren zal beletten.
Het plein zal een plaats worden die aangepast is aan en open staat voor alle bewoners van de wijk.

Vaststellingen

Een niet gekwalificeerde strategisch plein
Het Poggeplein vormt een verbreding van de Haachtsesteenweg op de kruising van de Rubens-, Henri Bergé-, Vogler- en Ernest Laudestraat. Langsheen de Haachtsesteenweg benadrukken de uitgesproken hellingen van dit driehoekig plein de aanwezigheid van de Maalbeekvallei.
Het Poggeplein heeft heden niet echt het statuut van plein. Met in het middel een grasperk vertegenwoordigt het een uitwas van de Haachtsesteenweg, die door het gewest wordt beheerd. Haar strategische positie in de nabijheid van de mobiliteitsassen (tram op de Haachtsesteenweg, metro Colignonplein), van schooluitrustingen en de MIVB remise, in een dichte wijk zonder groene ruimten, is een gunstige voorwaarde voor de opmaak van een belangrijke openbare ruimte in de wijk.
De aanwezigheid van talrijke commerciële benedenverdiepingen, een opmerkelijke boom en een monument gewijd aan Emmanuel Hiel getuigt nu al dat deze ruimte gedeeltelijk als plein gevormd is.

Een overvol plein
Heden maakt de driehoekige vorm van de ruimte en haar helling het bevatten van een ruimte als één plein niet gemakkelijker, vooral omdat zij beschouwd wordt als een uitwas van de wegenis, overbelast door visuele grenzen en ruimtelijke beperkingen. De aanwezigheid van de glasbol gaat gepaard met het deponeren van sluikvuil, de centrale middenberm kaatst de gebruikers terug naar de randen van het plein die bezet zijn door wildparkeerders. De aanwezigheid van een hondentoilet dat een deel van het plein inneemt, benadrukt nogmaals dit fenomeen. Deze ruimte heeft nog niet kunnen genieten van een herinrichting tijdens het vorig wijkcontract en vraagt dus een voorrangsactie.

Doelstellingen

Aan deze ruimte een echt statuut en waarachtig gebruik als plein in de wijk verlenen.
Cafés en restaurants de mogelijkheid bieden om terrassen te plaatsen en zo te kunnen deelnemen aan de activering van de openbare ruimte.